Entrevista a Pumuscor, youtuber de FIFA : “Crec que la modalitat eSports a FIFA té potencial, però falta una mica d’empenta econòmica per part de les marques”

TITULAR: La modalitat eSports a FIFA té potencial, pero falta una empenta económica que haurien de fer les marques
Disponible en: CAT/ CAS – ESP

CAT
El youtuber Pumuscor és, en l’àmbit de FIFA, un dels més populars del país amb més de mig milió de suscriptors. Ell és un dels principals ‘culpables’ de que el videojoc de futbol d’EA ESPORTS hagi guanyat tanta popularitat tant a Espanya com a Catalunya pel simple motiu de que va creure que tenia potencial quan ningú ho feia.

Avui día, en ‘Pumus’ té una bona massa de seguidors que esperen amb impaciencia els seus videos i el segueixen a les xarxes socials. Per això a FDC hem considerat interessant plantejar-li unes poques qüestions referents al seu passat i present i, també, saber que en pensa de la modalitat de clubs pro i del paper dels equips de casa a aquesta. Agraïm gratament a l’entrevistat la seva predisposició en tot moment.
Degut a la possible repercussió de l’entrevista, aquesta será publicada tant en català com en castellà.

CAS

El youtuber Pumuscor es, en el ámbito de FIFA, uno de los más populares del país con más de medio millón de suscriptores. Él es uno de los principales ‘culpables’ de que el videojuego de fútbol de EA SPORTS haya ganado tanta popularidad tanto en España como en Cataluña por el simple motivo de que creyó que tenía potencial cuando nadie lo pensaba.

Hoy día, en ‘Pumus’ tiene una buena masa de seguidores que esperan con impaciencia sus videos y lo siguen en las redes sociales. Por eso en FDC hemos considerado interesante plantearle unas pocas cuestiones referentesa su pasado y presente y, también, saber que piensa de la modalidad de clubes pro y del papel de los equipos de Cataluña en ella. Agradecemos gratamente al entrevistado su predisposición en todo momento.

Debido a la posible repercusión de la entrevista, esta será publicada tanto en catalán como en castellano.

 

 

 

Català

 

Quin va ser el teu primer FIFA? De quin en tens els millors records?

El meu primer FIFA va ser el 94 que es deia FIFA INTERNATIONAL SOCCER i del que tinc millors records es el FIFA 10 on vaig començar a jugar molt a Ultimate Team.

Explica’ns una mica per sobre: com va sorgir la idea de començar un projecte a Youtube? Esperaves arribar al punt on et trobes ara?

Jugava molt a Call of Duty i per aprendre veía gameplays, em vaig aficionar moltísim pero no m’agradaba la idea de pujar COD i a FIFA com obria molts packs i veía que aquí no ho feia ningú, vaig decidir probar sort.

No esperava mai arribar on soc,  la veritat. Aixó era només un hobby dels caps de semana que ha anat a molt més.

Quines aficions té en Pumuscor fora de Youtube? Parla’ns una mica de tu.

Les meves aficions son estar amb la familia, veure series, jugar al frontó y el fútbol veure’l i jugar-lo també.

2017 està esdevenint un gran any per a el teu canal de YT. Com valores el teu , ja gairebé, any amb FIFA 17?  Que creus que hauria de millorar-ne el nou?

El valoro positivament perque ha sigut el que mes he jugat. Tot i així, crec que haurien de millorar els errors que te la CPU del joc.

Ets aficionat a la modalitat de “Clubes pro”? Algún cop t’has plantejat provar el nivell competitiu?

M’agrada bastant a nivell de jugar amb amics. El competitiu de qualsevol modalitat de FIFA no m’agrada gens.

Creus que la modalitat te potencial com a eSport encaixada dins de la categoría de FIFA?

Crec que si, pero falta una mica de empenta económica que haurien de fer les marques que posen nom a alguns equips que hi competeixen.

Coneixes la tasca de la VFO com a lliga per a clubs virtuals? En cas afirmatiu, que en penses d’una possible professionalització d’aquest mode de joc?

No conec res del qui hi ha darrera de la VFO. Mai s’em ha informat al respecte.

Un bon grapat de clubs de futbol catalans han creat secció d’eSports especialment per a competir a VFO. Que n’opines de que els equips de futbol, no només catalans, estiguin començant a apostar cada cop més per “digitalitzar-se” i participar a les competicions virtuals?

Ho veig  realment bé, per que es una oportunitat bona per entrar dins del marketing digital, que es el futur.

Quins clubs de futbol catalans ,que participen a VFO, coneixes? En segueixes algún? En trobes a faltar cap als eSports?

En conec molt poc de la competició, pero tinc un amic (Gilinho) que juga al Sant Feliuenc.

Trobo a faltar al Barça pero ja que te contracte amb PES es imposible que estigui.

Ja per acabar ,que en penses de la iniciativa d’FDC com a mitjà informatiu en català pels clubs d’eSports de casa? La trobes interessant?

M’agrada la idea i espero que vagi cap amunt, tot el que estigui relacionat amb FIFA m’encanta ja que ens beneficia  a tots.

 

Castellano / Español

 

¿Cuál fue tu primer FIFA? ¿De cuál tienes los mejores recuerdos?

Mi primer FIFA fue el 94 que se llamaba FIFA INTERNATIONAL SOCCER y del que tengo mejores recuerdos es el FIFA 10 donde empecé a jugar muy a Ultimate Team.

Cuéntanos un poco por encima: ¿cómo surgió la idea de comenzar un proyecto en Youtube? ¿Esperabas llegar al punto donde te encuentras ahora?

Jugaba mucho Call of Duty y para aprender veía gameplays, me aficioné muchísimo pero no me agradaba la idea de subir COD y, en FIFA, como abría muchos packs y veía que aquí no lo hacía nadie, decidí probar suerte.

No esperaba nunca llegar donde estoy, la verdad. Esto era sólo un hobby de los fines de semana que ha ido a mucho más.

¿Qué aficiones tiene  Pumuscor fuera de Youtube? Háblanos un poco de ti.

Mis aficiones son estar con la familia, ver series, jugar al frontón y el fútbol verlo y jugarlo también.

2017 está siendo un gran año para tu canal de YT. ¿Como valoras tu, ya casi, año con FIFA 17? ¿ En qué crees que debería mejorar el nuevo?

Lo valoro positivamente porque ha sido el que más he jugado. Sin embargo, creo que deberían mejorar los errores que tiene la CPU del juego.

¿Eres aficionado a la modalidad de “Clubes pro”? Alguna vez te has planteado probar el nivel competitivo?

Me gusta bastante a nivel de jugar con amigos. El competitivo de cualquier modalidad de FIFA no me gusta nada.

¿Crees que la modalidad tiene potencial como eSport encajada dentro de la categoría de FIFA?

Creo que si, pero falta un poco de empuje económico que deberían hacer las marcas que ponen nombre a algunos equipos que compiten.

¿Conoces  la labor de la VFO como liga para clubes virtuales? En caso afirmativo, ¿que piensas de una posible profesionalización de este modo de juego?

No conozco nada de quién está detrás de la VFO. Nunca se me ha informado al respecto.

Un buen número de clubes de fútbol catalanes han creado sección de deportes especialmente para competir en VFO.¿ Que opinas de que los equipos de fútbol, ​​no sólo catalanes, estén empezando a apostar cada vez más por “digitalizarse” y participar en las competiciones virtuales?

Lo veo realmente bien, para que se una oportunidad buena para entrar dentro del marketing digital, que es el futuro.

¿Qué clubes de fútbol catalanes, que participan en VFO, conoces?

Conozco muy poco de la competición, pero tengo un amigo (Gilinho) que juega en el Sant Feliuenc.

Echo de menos al Barça pero ya que tiene contrato con PES es imposible que esté.

Ya para terminar, ¿que piensas de la iniciativa de FDC como medio informativo en catalán por los clubes de deporte de casa? ¿La consideras interesante?

Me gusta la idea y espero que vaya hacia arriba, todo lo relacionado con FIFA me encanta ya que nos beneficia a todos.

Author: Redacció FDC

Share This Post On

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *