“L’objectiu és quedar el més amunt possible i assaltar la possibilitat de retornar a primera”

En Leo Madiba és un clar exemple de que quan alguna cosa es vol, es pot. Capità del CF Reus Deportiu a PC des de la seva fundació, aquest jugador està inmers en un gran nombre d’iniciatives per a potenciar la comunitat de VFO. No només és Caster de la plataforma, es a dir, comentarista principal dels millors partits de la Lliga a PC, sinò que també col·labora apassionadament a projectes independents com VFOmanía o PCS TV, ambdòs amb l’objectiu de nodrir periodísticament el món de Clubs Pro.

Com a figura rellevant de la nostra comunitat, a FDC hem considerat indispensable donar-li aquest petit espai per que ens contesti a algunes preguntes relacionades amb les seves vivències a un CF Reus Deportiu eSports que esperem veure a primera el més aviat possible.

 

Castellà

Leo Madiba es un claro ejemplo de que cuando algo se quiere, se puede. Capitán del CF Reus Deportiu en PC desde su fundación, este jugador está inmerso en un gran número de iniciativas para potenciar la comunidad de VFO. No sólo es Caster de la plataforma, es decir, comentarista principal de los mejores partidos de la Liga PC, sino que también colabora apasionadamente en proyectos independientes como VFOmanía o PCS TV, ambos con el objetivo de nutrir periodísticamente el mundo Clubes Pro.


Como figura relevante de nuestra comunidad, en FDC hemos considerado indispensable darle este pequeño espacio para que nos conteste a algunas preguntas relacionadas con sus vivencias en un CF Reus Deportiu eSports que esperamos ver en primera lo antes posible.

 

 

CAT

 

Des de quan portes a la modalitat competitiva de FIFA? Qui o què et va obrir les portes a aquesta modalitat de joc?

Vaig aparèixer a New School allà per gener de 2014, era un equip que militava en la segona divisió de PC i allà vaig aprendre un munt del seu capità i companys.

 

Ets capità del CF Reus Deportiu eSports a PC, caster de VFO i, a més, treballes en alguns projectes relacionats amb la comunitat. Com es compagina tot aixó?

Amb molta organització. Intento transmetre la passió que sento amb tot el que faig, però de vegades el temps apressa. És una qüestió d’organitzar-se i intentar estar en el moment adequat per poder desenvolupar les diferents funcions.

 

La temporada passada vàreu patir el costat més amarg del futbol, en quedar-vos a les portes de l’ascens a primera. Com va viure l’equip les eliminatòries d’ascens?

L’equip arribava després d’una setmana força complicada on els resultats no havia acompanyat. I això ens va fer entrar a cert pessimisme que malgrat els nostres esforç no vam aconseguir alçar el vol. La resta és història, el Betis senzillament va ser millor.

 

L’equip, tot i el que va passar la temporada anterior, ha de seguir lluitant per les posicions altes. Quins son els objectius del Reus per a aquesta tercera temporada a la segona divisió d’VFO?

Els nostres objectius són més aviat a curt termini. Han hagut molts canvis a la plantilla i requereix un temps d’aclimatació. Cert és que la pretemporada tan llarga que estem tenint ens està ajudant a consolidar molts conceptes. Sent una mica més concrets, l’objectiu és quedar el més amunt possible i arribat el moment assaltar la possibilitat de retornar a primera.

 

Com a capità del conjunt reusenc, que n’opines de l’acord entre FDC i el Reus per acostar i informar dels resultats i l’actualitat esportiva dels seus equips d’eSports?

El Reus està demostrant una gran sensibilitat amb el tema dels esports electrònics, i aquest no és més que un altre pas endavant de cara a conèixer aquest univers.

 

Quin o quins equips t’han sorprès més a aquesta segona temporada? Quin o quins equips creus que s’han reforçat molt bé per a la propera campanya?

Dels equips de primera, el millor reforçat a priori és el Betis que ha canviat a molts integrants de la seva plantilla. Els dos equips més forts segueixen sent NextLevel i Philips Hue. En segona hi ha dos equips que veig molt forts que són Phantom Star i Animersion Jaguars. Però tenim clar després d’haver vist molts partits dels nostres competidors que serà una lliga on decidiran molts petits detalls.

 

En general, creus que el grau d’implicació dels clubs catalans als eSports és encara petit en comparació d’uns altres de la resta de l’estat?

Personalment crec que ja hi ha molts equips importants entrant a competir virtualment. El que trobo a faltar és que ho facin en les tres plataformes i per descomptat que entrin més.

 

Els clubs catalans que están a VFO, excepte Reus Deportiu, RCD Espanyol i Nàstic de Tarragona, competeixen a divisions molt més baixes. Què n’opines del seu paper a VFO? Trobes a faltar cap equip català als eSports?

Hi ha una dita que resa que tot maó fa paret. Qualsevol club o jugador és imprescindible per al creixement d’una competició com VFO. Partint d’aquesta base sigui un club modest o no, l’important és entrar, competir i intentar quedar el més amunt possible. Evidentment un troba a faltar el Barça, però et sorprendré amb el que et diré. Jo també trobo a faltar a l’Europa.

 

Ja per acabar, què penses de la iniciativa de FDC com a mitjà informatiu en català per a els clubs de casa? La trobes interessant?

Això sempre serà molt interessant. A part de la gran acceptació per part dels clubs catalans pel que fa a la competició i mitjans de comunicació voltant, sempre he pensat que mostrar la teva passió en el teu idioma és una cosa molt important, sigui d’on siguis, i sempre que ho facis amb respecte. Espero que estigueu molts anys entre nosaltres.

 

 

CAS

 

¿Cuánto llevas en la modalidad competitiva de FIFA? ¿Quién o qué te abrió las puertas a esta modalidad de juego?

Aparecí en New School allá por enero de 2014, era un equipo que militaba en la segunda division de PC y allí aprendí un montón de su capitán y compañeros.

 

Eres el capitán del CF Reus Deportiu eSports en PC, caster de VFO y, además, trabajas en algunos proyectos relacionados con la comunidad. ¿Cómo se compagina todo esto?

Con mucha organización. Intento transmitir la pasión que siento con todo lo que hago, pero a veces el tiempo apremia. Es una cuestión de organizarse e intentar estar en el momento adecuado para poder desarrollar las distintas funciones.

 

La temporada pasada sufristeis el lado más amargo del fútbol, ​​al quedar a las puertas del ascenso a primera. ¿Cómo vivió el equipo las eliminatorias de ascenso?

El equipo llegaba tras una semana bastante complicada donde los resultados no habían acompañado. Y esto nos hizo entrar en cierto pesimismo que a pesar de nuestros esfuerzos no conseguimos alzar el vuelo. El resto es historia, el Betis sencillamente fue mejor.

 

El equipo, a pesar de lo que pasó la temporada anterior, debe seguir luchando por las posiciones altas. ¿Cuáles son los objetivos del Reus para esta tercera temporada en la segunda división de VFO?

Nuestros objetivos son más bien a corto plazo. Ha habido muchos cambios en la plantilla y requiere un tiempo de aclimatación. Cierto es que la pretemporada tan larga que estamos teniendo nos está ayudando a afianzar muchos conceptos. Siendo un poco más concretos el objetivo es quedar lo más arriba posible y llegado el momento asaltar la posibilidad de retornar a primera.

 

Como capitán del conjunto reusense, ¿qué opinas del acuerdo entre FDC y el Reus para acercar e informar de los resultados y la actualidad deportiva de sus equipos de deporte?

El Reus está demostrando una gran sensibilidad con el tema de los deportes electrónicos, y este no es más que otro paso adelante de cara a conocer este universo.

 

¿Cuál o cuáles equipos te han sorprendido más a esta segunda temporada? ¿Cuál o cuáles equipos crees que se han reforzado muy bien para la próxima campaña?

De los equipos de primera el mejor reforzado a priori es el Betis que ha cambiado a muchos integrantes de su plantilla. Los dos equipos más fuertes siguen siendo NextLevel y Philips Hue. En segunda hay dos equipos que veo muy fuertes que son Phantom Star y Animersion Jaguars. Pero tenemos claro después de haber visto muchos partidos de nuestros competidores que será una liga donde decidirán muchos pequeños detalles.

 

¿Crees que el grado de implicación en los eSports de los equipos catalanes es todavía pequeño a nivel estatal?

 

Personalmente creo que ya hay muchos equipos importantes entrando a competir virtualmente. Lo que echo en falta es que lo hagan en las tres plataformas y por supuesto que entren más.

 

Los clubes catalanes que están en VFO, excepto Reus Deportiu, RCD Espanyol y Nàstic de Tarragona, compiten en divisiones mucho más bajas. ¿Qué opinas de su papel en VFO? ¿Echas de menos ningún equipo catalán en los eSports?

Hay un dicho que reza que todo ladrillo hace pared. Cualquier club o jugador es imprescindible para el crecimiento de una competición como VFO. Partiendo de esta base sea un club modesto o no, lo importante es entrar, competir e intentar quedar lo más arriba posible. Evidentemente uno echa en falta al Barça, pero te sorprenderé con lo que te voy a decir. Yo también echo en falta al Europa.

 

Ya para terminar, ¿qué piensas de la iniciativa de FDC como medio informativo en catalán para los clubes de casa? ¿La consideras interesante?

Esto siempre va a ser muy interesante. Aparte de la gran aceptación por parte de los clubes catalanes con respecto a la competición y medios de comunicación alrededor, siempre he pensado que mostrar tu pasión en tu idioma es algo muy importante, sea de donde seas, y siempre que lo hagas desde el respeto. Espero que estéis muchos años entre nosotros.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *